Cylinderhatt

En cylinderhatt kallas även för hög hatt eller stormhatt. Det är en slags hård herrhatt med en yta av siden, sammet eller filt. Kullen är cylinderformad. Höga hattar fanns i en mängd olika färger från allra första början då denna typ av hatt var populär. Numer görs dessa speciella hattar vanligtvis i svart och grått.

 

Cylinderhattens historia
Det var framförallt under 1800-talet och det tidiga 1900-talet som cylinderhatten kom att användas. Man bar den framförallt till olika sorters kläder åt det mer städade hållet. I våra dagar bärs cylinderhatt framför allt till frack och jackett.

Den här typen av hattar kom i slutet på 1700-talet och användes under i princip hela 1800-talet.

Hopfällbara varianter av cylinderhattar är ofta beklädda med siden. De kallas för chapeau-claque och är nästintill platta i hopfällt läge. En märklig huvudbonad.Cylinderhatt 2

 

Rulla hatt
Uttrycket ”Rulla hatt” betyder att roa sig på ett uteställe; en krog, eller motsvarande. Troligtvis härstammar det från 1900-talets början då herrarna ofta var prydda med hatt och frack vid festligare tillfällen. Dåtidens kändisar, som exempelvis Karl Gerhard, brukade snurra sin hatt runt pekfingret då han uppträdde i olika kupletter. Det tros vara upphovet till uttrycket ”Rulla hatt”.

 

Tillverkning av cylinderhattar
Vid tillverkningen av en cylinderhatt behöver man använda sig av en konformatör för att få rätt storlek på hatten och schellak för att göra hatten styv.

 

Konformatören
Hattmakare och modister använder sig av en konformatör för att mäta kundens huvud och dess form. Konformatör är ett nödvändigt verktyg vid tillverkningen av styva hattar, som cylinderhattar och doktorshattar. Hattar av de typerna anpassar sig inte efter huvudets form. Därför måste de ha rätt form från början.

Konformatören används för att avbilda huvudets form på ett papper som kläms fast i en hållare ovanpå konformatören. Till formen liknar den en större cylinderhatt. Kanske är konformatören en dåtidens CAD/CAM 3D-ritning.

En mätning av huvudets form med konformatören som redskap går till så att en mängd så kallade länkarmar runt om konformatörens sidor trycks ut och sätter spår i papperet ovanpå konformatören. Det sker efter det att hattmakaren har satt konformatören på kundens huvud. Den avbildningen som görs på det här sättet är en förminskning till ungefär hälften av den verkliga storleken. Den hantverksskicklige hattmakaren förstorar sedan mallen till full skala. Med det kan mallen användas direkt vid tillskärningen av hattens material.

 

Schellack
Vid tillverkningen av cylinderhattar används schellak för att göra hatten styv. Vad är då schellack? Det är ett slags harts i vilket en fettsyra är det hartsbildande ämnet. Detta slags harts bildas då den indiska lacksköldlusen suger sav från vissa sorters asiatiska träd. Tillsammans med ett av lusen avsöndrat rött färgämne vilket blandas med restprodukter fås ett resultat kallat gummilacka. Denna produkt hårdnar till en röd skorpa och innefattar insekten och dess ägg. Ofta blir hela grenar övertäckta av gummilacka.