Frygisk mössa

Den frygiska mössan är en huvudbonad som man sällan ser på gatan numera. En gång i tiden var den dock högsta mode – och den har fortsatt att leva kvar i det kollektiva medvetandet i många länder som en symbol för frihet. Den frygiska mössan har nämligen en så stor plats i historien att den figurerar i allra möjliga sammanhang – från att pryda flaggor till att användas i demonstrationer. På så sätt har den frygiska mössan fortsatt att vara relevant in i våra dagar. Trots att den inte längre säljs i klädaffärer för allmänheten är den långt ifrån bortglömd.

Bland människor som inte är historiekännare kan den frygiska mössan vara något av ett mysterium. Att mössan är frygisk betyder att den har sina rötter i det gamla landskapet Frygien som utgjorde delar av dagens Turkiet. Det var också i medelhavsregionerna som mössan först användes. Det stora genombrottet på bred front kom dock först under upplysningen när de stora tänkarna i bland annat Frankrike sökte sig bakåt i tiden för inspiration av dåtidens frihetsideal. Då blev mössan ett perfekt sätt att referera till svunna tider samtidigt som den också fick symbolisera frihetskampen.Frygisk mössa 2

Det är just som frihetssymbol som mössan är mest känd idag. Under franska revolutionen var den en vanlig syn bland revolutionärerna och det utgick dekret som tvingade den avsatta kungen att ta på sig den för att visa underkastelse för upprorsmakarna. Mössan som frihetssymbol har också varit populär i Sydamerika där den bland annat återfinns på flera olika statsvapen. Argentina, Bolivia och Colombia är några av länderna som har en frygisk mössa avbildad för att få fram budskapet att de strävar efter frihet.

Det är inte bara i de sydamerikanska länderna som den frygiska mössan fortsätter att vara i bruk än idag. Den finns också med på exempelvis den amerikanska senatens emblem där den årligen exponeras för miljoner. Få vet att det är en frygisk mössa på bilden, men det är tydligt vid en närmare titt. Frihet betyder olika saker i olika situationer.